/

– vår fagkunnskap, din trygghet!

Bærekraft og miljø

Bærekraft, samfunnsansvar, innovasjon og utvikling har alltid stått sentralt i Fosenkraft sin stolte og mangeårige historie.

Vi arbeider for å oppnå en bærekraftig og godt forankret forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Vårt bærekraftsarbeid er forankret i vår strategi.

Bred kompetanse

Vi er stolte av den mangfoldige og omfattende kompetansen til våre dedikerte ansatte. Med en sammensetning av erfarne fagpersoner innen ulike felt, er vi rustet til å tilby et bredt spekter av tjenester som dekker mange forskjellige behov og prosjekter.

Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om hvordan våre erfarne ansatte kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt.

Lokal støttespiller

Fosenkraft er en engasjert samfunnsbygger. Med lokalt eierskap sikrer vi at overskuddet blir igjen i nærmiljøet.

Årlig bidrar vi med betydelige midler til lokale formål som fremmer trivsel og aktivitet lokalt.

Aktuelt

FosenKraft Elektro har tatt et betydelig skritt inn i fremtiden ved å fornye sin fossile bilpark med elektriske arbeidsbiler.