/

Personvernerklæring

FosenKraft Elektro tar ditt personvern på alvor

Vi vil her orientere deg om vår behandling av personopplysninger.

Vi tilbyr våre produkter og tjenester samt kundebehandling og fakturering av disse på en så effektiv måte som mulig. For å oppnå dette må vi behandle og registrere opplysninger om deg. All vår behandling av disse opplysningene skal være i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dette gjelder bl.a. ved registrering og behandling av personlig informasjon som FosenKraft Elektro (FKEL) får når du kontakter vårt kundesenter eller øvrige kanaler, eksempelvis når du bruker våre nettsider eller når du kjøper produkter eller tjenester fra oss.

FKEL følger den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning og Datatilsynets retningslinjer og krav til behandling av personopplysninger. Dette innebærer bl.a. at du skal alltid få vite hvordan vi behandler dine personopplysninger og informasjon om hvilke opplysninger vi besitter om deg. Disse opplysningene skal du kunne be oss om å rette, eventuelt slettet så langt det er tillatt etter gjeldende rådgivning.

Du skal være trygg på at vi ikke bruker opplysningene om deg til andre formål enn det opplysningene er hentet inn for og som du eventuelt har samtykket til og at vi ikke utleverer opplysninger om deg til andre, med mindre plikt til utlevering følger av lov eller forskrift.

Vi søker hele tiden å oppfylle sikkerhetskrav ved behandlingen av de opplysningene vi har registrert om deg og forsikre oss om at disse er i samsvar med de til enhver tid lovpålagte krav

FKEL innhenter opplysninger direkte fra deg som er kunde hos oss. Dette er opplysninger som er nødvendige for å administrere kundeforholdet. Eksempel på slike opplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi bruker disse opplysningene til å behandle og gjennomføre din bestilling, administrere ditt kundeforhold, fakturere for tjenester du har kjøpt eller kjøper av oss, innkreve utestående fordringer og kommunisere med deg som kunde. Har du abonnement eller samtykket til å motta informasjon fra oss, eksempelvis nyhetsbrev, vil vi bruke kontaktopplysninger (telefonnummer/e-postadresse) til dette formål.

Elektronisk markedsføring vil kun bli sendt til våre eksisterende kunder, i tråd med den til enhver tid gjeldene markedsføringslovgivningen.

På våre nettsider innhenter vi besøksstatistikk på www.fkinst.no og tilhørende undersider av denne nettsiden ved hjelp av informasjonskapsler (cookies). Dette gjør vi for å forbedre nettsiden. Statistikken genereres automatisk, og er anonymiserte. Vi benytter kun denne informasjonen til statistikk. Vi ivaretar din personsikkerhet ved at det ikke er mulig å identifisere deg som enkeltperson i denne statistikken.

Ønsker du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger eller vår personvernpolicy ut over dette dokumentet kan du henvende deg til fkel@fosenkraft.no eller:

FosenKraft Elektro AS

Emil Schanches gt. 10

7160 Bjugn.

Daglig leder er ansvarlig for oppfyllelse av personopplysningsloven hos oss.