/

Sikringsskap

Å bytte sikringsskap kan virke som en kostbar investering, men når man vurderer risikoen ved et utdatert elektrisk anlegg, blir det å sikre hjemmet en nødvendighet.

I 2021 rapporterte Statistisk Sentralbyrå om 3686 branner i norske hjem, hvor elektrisitet var en vanlig faktor. Derfor er det avgjørende å sikre at sikringsskapet, som er hjertet i boligen, er i optimal stand.

Hvorfor bytte sikringsskap?

Med økt bruk av elektronikk i moderne norske hjem øker også strømforbruket. Eldre sikringsskap er ikke dimensjonert for dagens forbruk, og kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Selv om jordfeilbrytere og overspenningsvern har gjort sikringsskap tryggere, kan gamle sikringsskap fremdeles være farlige på grunn av feil eller slitasje som er vanskelig å oppdage.

 

Når må sikringsskap oppgraderes?

Sikringsskap har vanligvis en levetid på rundt 30 år, men kan kreve tidligere utskifting hvis de er sterkt belastet eller viser tegn på slitasje. Noen indikatorer på behov for utskifting inkluderer hyppige sikringsutløsninger, varme stikkontakter og elektrisk støt.

Testing av sikringsskapet

Enkle tester kan utføres for å sjekke om sikringsskapet har jordfeilbrytere og overspenningsvern. Eldre sikringsskap bør vurderes av en sertifisert elektriker.

Hva må tenkes på ved utskifting?

Ved utskifting av sikringsskap kan det vurderes å plassere det på et skjult sted for å integrere bedre med interiøret. En sluttkontroll for det elektriske anlegget er nødvendig etter installasjonen.

Pris for utskiftning

Prisen for å bytte sikringsskap varierer avhengig av boligens størrelse, antall kurser og ønsket sikkerhetsnivå. Gjennomsnittlig pris ligger rundt 17 000 kroner, men kan variere fra 9 000 til 25 000 kroner.

Er det lurt å rehabilitere sikringsskap?

Ved skader på deler av sikringsskapet kan det være fornuftig å oppgradere deler av skapet. Dette kan være rimeligere enn å erstatte hele skapet.

Oppgradering av hovedsikring

For boliger fra 90-tallet kan det være nødvendig å oppgradere amperekursene for å møte dagens forbruk. Dette kan gjøres kostnadseffektivt ved å kontakte en sertifisert elektriker.

Kontakt oss